Στην παρούσα έρευνα επιχειρούμε να προσεγγίσουμε τον μουσικοχορευτικό πολιτισμό στη Σαμοθράκη κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα έως σήμερα. Η προσπάθεια κατανόησης του μουσικού λαϊκού πολιτισμού στην κοινωνία της Σαμοθράκης, προέκυψε από την ανάγκη για μια κριτική παρουσίαση και ερμηνεία του οικείου μουσικού πολιτισμού. Ήταν συνειδητή επιλογή μας να επιχειρήσουμε να «μπούμε» στη μουσική κοινωνία του νησιού, μέσα από την προσέγγιση και καταγραφή αυτού που οι ντόπιοι ονομάζουν μπάλο. Ο όρος μπάλος στη σαμοθρακίτικη γλώσσα σημαίνει το δημόσιο επίσημο γλέντι, όπου συγκλίνουν η μουσική, το τραγούδι και ο χορός. Είναι ένα πολιτισμικό μόρφωμα ανοιχτό στο κοινό και συνώνυμο με το πανηγύρι και τον χορό, ή τη χοροεσπερίδα, γι’ αυτό και οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Το θέμα της διατριβής: «Μπάλος στη Σαμοθράκη» εξετάζεται και αναλύεται ως μουσικό κοινωνικό φαινόμενο και πολιτισμικό σύμβολο για την τοπική κοινωνία, με βασικούς άξονες το

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Σαμοθράκη από οικογένεια «λαϊκών» μουσικών συμμετείχα στα μουσικά και χορευτικά